Unison tilbyr idé- og innholdsutforming, planlegging og gjennomføring av et

bredt spekter kulturarrangementer. Produksjonene spenner fra store
utendørsarrangement til intimkonserter. Unison bistår også med
rådgiving og utredninger innen kulturproduksjonsfeltet.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OiOi-festivalen
OiOi-festivalen er Festspillene i Bergens offisielle utendørsprogram. OiOi står for
opplevelse, innlevelse, oppsikt, innsikt. Festivalen ble for første gang arrangert i 2006.
Ole Hamre er kunstnerisk leder, og festivalen finansieres av Sparebanken Vest.

Trykk for å se film fra OiOi-festivalen 2007

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Eikanger-Bjørsvik konsertserie
Eikanger-Bjørsvik er et av Europas ledende messingensembler. Unison har siden 2003
arrangert ensemblets konsertserie i Bergen. Som produsenter ivaretar Unison oppgaver
som finansiering, markedsføring/presse, logistikk og økonomistyring.
www.ebml.no 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kulturnatten
Kulturnatt ble for første gang arrangert i Bergen i forbindelse med Det europeiske
kulturbyåret i 2000. Kulturnatt er et internasjonalt konsept som arrangeres i byer som
Roma, Paris, Montreal, København og Oslo. Kulturnatten i Bergens formål er å stimulere til
kulturell nysgjerrighet hos unge og voksne. Kulturnatten er et gratis tilbud til publikum som
involverer det frivillige og profesjonelle kulturlivet.
Årets kulturnatt planlegges fredag 11. september 2009
kulturnatt@unison.as
www.kulturnatt-bergen.no
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andre prosjekter
 
Foto: Pål Bentdal
Gullfesten 2007
Tall Ships’ Races 2008 - kulturprogrammet
Grieg07 – Markeringer i Bergen 15. juni og 4. september 2007
Nansen Human Foundation – Nansenkonsertene 2007
Familiedag på Siljustøl 2005 og 2006
Hundreårsmarkeringen Norge 2005 – Hundreårsfestivalen i Bergen
Evergood Bergen Bislett Games 2004 - kulturprogrammet
Den offentlege helsetenesta 400 år – 2003 - utstillingsløype